[1]
Gołaszewska-Rusinowska, D.M. 2018. Sprawozdanie z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 43, 4 (cze. 2018), 167–173. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.051.