[1]
Mróz, S. 2017. Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013, ss. 543. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 40, 1 (wrz. 2017), 178–185. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.011.