[1]
Kodzik, J. 2017. Oświeceniowe idee gospodarcze a religia w korespondencji polskiej magnaterii z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich z Herrnhut. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 40, 1 (wrz. 2017), 67–99. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.004.