[1]
Balcerek, M. 2020. Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 52, 1 (kwi. 2020), 191–198. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.013.