[1]
Wiślicz, T. 2013. Bunt chłopski w starostwie libuskim w latach 1755–1758. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 25, 2 (sie. 2013), 143–167. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.019.