[1]
Ciesielski, T. 2013. Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane aspekty. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 25, 2 (sie. 2013), 81–116. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.017.