[1]
Pluta, E. 2017. Środowisko rodzinne krakowskich norbertanek ze Zwierzyńca - przyczynek do badań nad składem osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 39, 4 (maj 2017), 77–96. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.045.