[1]
Sawiński, P. 2017. Pozycja Tyberiusza w rodzinie cesarskiej i jego miejsce w planach dynastycznych Augusta w latach 29 p.n.e.–6 p.n.e. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 39, 4 (maj 2017), 35–46. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.043.