[1]
Zaleska, I. 2017. Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej, red. Maciej Zakrzewski, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64753-20-6, ss. 399. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 38, 3 (mar. 2017), 166–170. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.040.