[1]
Konieczka-Śliwińska, D. 2012. Od podręcznika drukowanego do elektronicznego. Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jej modernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 21, 2 (kwi. 2012), 77–92. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2012.021.