[1]
Konopka, W. 2011. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych”. Toruń, 16–17 czerwca 2011 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 18, 3 (wrz. 2011). DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.054.