[1]
Topolska, M.B. 2011. Małgorzata Szymczak, Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po drugiej wojnie światowej, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, Zielona Gora 2011, s. 142. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 18, 3 (wrz. 2011), 141–148. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.048.