[1]
Dzianisava, V. 2011. Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового Времени, М.: Квадрига, 2009. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 18, 3 (wrz. 2011), 161–167. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.052.