[1]
Sroka, S.A. 2011. Zapomniany przodek św. Stanisława Kostki. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 18, 3 (wrz. 2011), 131–140. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.047.