[1]
Czwołek, A. 2011. Służba wojskowa alumnów w PRL (na przykładzie 54. Szkolnego Batalionu Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 18, 3 (wrz. 2011), 103–130. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.046.