[1]
Goclon, J. 2011. Rząd Władysława Grabskiego (23 VI–24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 18, 3 (wrz. 2011), 75–102. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.045.