[1]
Wojciechowski, P. 2011. Datacja rzymskich inskrypcji sakralnych: kryteria wewnętrzne. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 18, 3 (wrz. 2011), 3–16. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.042.