[1]
Szarafin, A. i Tomaszewski, M. 2016. Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”, Toruń, 29 X 2015. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 37, 2 (grudz. 2016), 199–204. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.027.