[1]
Tomaszewski, M. 2016. Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno- majątkowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7181-906-3, ss. 455. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 37, 2 (grudz. 2016), 180–184. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.023.