[1]
Meus, K. 2016. Kongres Kupiectwa Polskiego w Toruniu w 1933 roku w świetle archiwaliów lwowskich. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 37, 2 (grudz. 2016), 125–140. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.018.