[1]
Gzella, G. 2016. Redaktorzy zapomnianej „Gazety Kościańskiej/Polskiej” (do 1914 roku). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 37, 2 (grudz. 2016), 87–100. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.016.