[1]
Glabisz, G. 2016. Konfederacja partykularna województw poznańskiego i kaliskiego przy majestacie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733–1735. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 37, 2 (grudz. 2016), 61–86. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.015.