Cieśla, Maria. „Historia Lokalna Czy międzynarodowe Sieci kontaktów – Na Marginesie Pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie”. Kwartalnik Historyczny 128, no. 2 (sierpień 14, 2021): 641–658. Udostępniono grudzień 1, 2021. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2021.128.2.06.