Rodak, Mateusz. „Fenomen Hazardu («hazardziku») Ulicznego W Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego”. Kwartalnik Historyczny 128, no. 2 (sierpień 14, 2021): 601–635. Udostępniono listopad 29, 2021. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2021.128.2.04.