Znamierowska-Rakk, Elżbieta. „Idea Narodowa W Konfrontacji Z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii”. Kwartalnik Historyczny 125, no. 2 (październik 1, 2018): 555–567. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2018.125.2.14.