Pazik, Przemysław. „Political Catholicism in Poland in 1945–1948. An Overview of Political Activity of Catholics”. Kwartalnik Historyczny 125, no. 2 (wrzesień 19, 2018): 111–142. Udostępniono grudzień 7, 2021. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2018.125.SI.1.05.