Janowski, Maciej. „A Marriage of Convenience: The Roman Catholic Church and Modernity in Nineteenth-Century Europe”. Kwartalnik Historyczny 124 (marzec 10, 2018): 43–89. Udostępniono grudzień 1, 2021. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2017.124.SI.2.02.