Stobiecki, Rafał. „Niezwykła Epistolografia. O Korespondencji Stefana Kieniewicza I Henryka Wereszyckiego”. Kwartalnik Historyczny 122, no. 3 (marzec 1, 2015): 553–564. Udostępniono marzec 22, 2023. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2015.122.3.06.