Kuk, Leszek. „Między wielkością a małością. Polska Wobec Koncertowej Kakofonii Mocarstw Na przełomie Swych dziejów (1914–1945)”. Kwartalnik Historyczny 124, no. 1 (kwiecień 1, 2017): 123–148. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2017.124.1.05.