1.
Abbreviations. Kwartalnik Historyczny [online]. 16 marzec 2023, T. 129, nr 6, s. 218–219. [udostępniono 29.9.2023].