1.
Guidance for Contributors to the English-Language Edition of Kwartalnik Historyczny. Kwartalnik Historyczny [online]. 16 marzec 2023, T. 129, nr 6, s. 211–217. [udostępniono 27.9.2023].