1.
Tabela transliteracyjna. Kwartalnik Historyczny [online]. 9 grudzień 2022, T. 129, nr 3, s. 792. [udostępniono 4.6.2023].