1.
NOWAK, Andrzej. Wiktoria Śliwowska (26 VI 1931 – 27 XII 2021). Kwartalnik Historyczny [online]. 29 lipiec 2022, T. 129, nr 2, s. 537–546. [udostępniono 31.1.2023].