1.
STOLICKI, Jarosław. Elekcje na urzędy ziemskie (sejmiki elekcyjne) w województwach ukrainnych w czasie wygnania. Kwartalnik Historyczny [online]. 25 kwiecień 2022, T. 129, nr 1, s. 5–34. [udostępniono 26.9.2023]. DOI 10.12775/KH.2022.129.1.01.