1.
Wykaz skrótów. Kwartalnik Historyczny [online]. 3 grudzień 2021, T. 128, nr 3, s. 865–867. [udostępniono 15.7.2024].