1.
BUTTERWICK, Richard. Recenzje. Kwartalnik Historyczny [online]. 3 grudzień 2021, T. 128, nr 3, s. 831–858. [udostępniono 14.7.2024].