1.
ANUSIK, Zbigniew. Latyfundium Tęczyńskich w XVII wieku. Dobra i właściciele. Kwartalnik Historyczny [online]. 3 grudzień 2021, T. 128, nr 3, s. 697–741. [udostępniono 12.7.2024]. DOI 10.12775/KH.2021.128.3.01.