1.
Wykaz skrótów. Kwartalnik Historyczny [online]. 14 sierpień 2021, T. 128, nr 2, s. 689–691. [udostępniono 28.11.2022]. DOI 10.12775/34995.