1.
Instrukcja redakcyjna „Kwartalnika Historycznego”. Kwartalnik Historyczny [online]. 14 sierpień 2021, T. 128, nr 2, s. 685–688. [udostępniono 9.12.2022]. DOI 10.12775/34994.