1.
DANOWSKA, Ewa. Alicja Falniowska-Gradowska (10 I 1924 – 15 IX 2020). Kwartalnik Historyczny [online]. 14 sierpień 2021, T. 128, nr 2, s. 679–682. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/34992.