1.
Recenzje. Kwartalnik Historyczny [online]. 14 sierpień 2021, T. 128, nr 2, s. 659–678. [udostępniono 9.12.2022]. DOI 10.12775/34991.