1.
CIEŚLA, Maria. Historia lokalna czy międzynarodowe sieci kontaktów – na marginesie pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie. Kwartalnik Historyczny [online]. 14 sierpień 2021, T. 128, nr 2, s. 641–658. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/KH.2021.128.2.06.