1.
RODAK, Mateusz. Fenomen hazardu („hazardziku”) ulicznego w Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego. Kwartalnik Historyczny [online]. 14 sierpień 2021, T. 128, nr 2, s. 601–635. [udostępniono 22.1.2022]. DOI 10.12775/KH.2021.128.2.04.