1.
ORZEŁEK, Ariel. U genezy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Powstanie i rozpad pierwszego zespołu redakcyjnego tygodnika „Za i Przeciw”. Kwartalnik Historyczny [online]. 19 luty 2020, T. 126, nr 4, s. 721–763. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/KH.2019.126.4.03.