1.
ZAJĄC, Paweł. Warszawska misja nuncjusza Angela Duriniego od jej inauguracji do końca pierwszego roku konfederacji barskiej (lipiec 1767 – luty 1769). Kwartalnik Historyczny [online]. 19 grudzień 2019, T. 126, nr 3, s. 481–529. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/KH.2019.126.3.03.