1.
KALISKI, Bartosz. Tabela transliteracyjna. Kwartalnik Historyczny [online]. 24 wrzesień 2019, T. 126, nr 2, s. 420. [udostępniono 7.6.2023]. DOI 10.12775/21332.