1.
KALISKI, Bartosz. Recenzje. Kwartalnik Historyczny [online]. 24 wrzesień 2019, T. 126, nr 2, s. 365–416. [udostępniono 24.6.2024]. DOI 10.12775/21330.