1.
GETKA-KENIG, Mikołaj. Sebastian Sierakowski (1743–1824) i mit Krakowa w okresie napoleońskim i pokongresowym. Kwartalnik Historyczny [online]. 24 wrzesień 2019, T. 126, nr 2, s. 283–314. [udostępniono 21.3.2023]. DOI 10.12775/KH.2019.126.2.03.