1.
MICHALSKA, Monika. Niecni Słowianie, wyimaginowany fundator, benedyktyni i dzik. Tradycja fundacyjna klasztoru cystersów w Pforcie do końca XV wieku. Kwartalnik Historyczny [online]. 24 wrzesień 2019, T. 126, nr 2, s. 213–252. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/KH.2019.126.2.01.