1.
KALISKI, Bartosz. Reviews. Kwartalnik Historyczny [online]. 19 wrzesień 2019, T. 126, nr 3, s. 139–194. [udostępniono 1.2.2023]. DOI 10.12775/21287.